top of page
Search

Får och getter på Mallorca.Får är det mest typiska djuret i det mallorkinska landskapet och man ser dem ofta betandes på fälten mellan fruktträdgårdarna. Förr i tiden var det herdar som vakade över fåren medan de betade och ibland ledde flockarna på en smal. kontrollerad bana från en betesmark till en annan.


Fåren djur tillhandahåller ull för produktion av textilier, en produkt med litet marknadsvärde på ön; mjölk för ostproduktion; och kött erhålls från lamm, som utan tvekan är den högst värderade produkten, som kommer från djur som uteslutande livnär sig på naturbetesmarker. Men trots allt detta är fåruppfödningen beroende av offentliga subventioner för sin fortsatta överlevnad, samtidigt som hotellindustrin importerar stora mängder lamm från platser som Australien och Nya Zeeland till priser som är mycket lägre än de mallorkinskt inhemska.


Tidigare hölls också getter i varje lantligt hem och tjänade som ett djur som kunde ge både mjölk och kött. Numera det är sällan man ser en flock getter. De förekommer oftast i bergsområdena på ön, och det är ibland möjligt att se vilda.

Om du beger dig i väg på en vandring i bergen kan jag nästan garantera att du får syn på ett par stycken bergsgetter.


Där jag själv bor, i södra Tramuntana bergskedjan, finns det fortfarande fåraherdar.

Mannen, fåraherden, som bor i ”min” dal, Sa Coma Freda (Den kalla dalen) kommer varje eftermiddag med sin vackra fårhund för att samla in får och lamm som smitit i väg under dagen ifrån resten av flocken. Det verkar vara 2 flockar på cirka 100 får och lamm i varje flock.

Ibland undrar jag varför han inte i stället reparerar alla hål som finns i stängslet.

Det är fascinerande at se på när hunden lätt samlar ihop rymlingarna och leder dem snabbt nedför vägen tillbaka till den för dagen valda betesmarken.


För ett par dagar sedan var jag på väg hemifrån tidigt för att åka in till mitt gym i Palma, men vägen var blockerad. Det var Vaccinering på gång. Regeringen har just nu en vaccinationskampanj på gång där alla får och lamm måste vaccineras mot ett virus som heter ”blåtungevirus”.

Blåtunga eller Bluetongue disease är en insektsburen virussjukdom som drabbar

i första hand får. Större tamboskap uppvisar mindre symptom. Tydligen är det en virus sjukdom som liknar Mul och klövsjukan. I alla fall är det ett viktigt jobb som de statliga veterinärerna utför. Så vi fick snällt sitta i bilen 20-30 minuter och vänta tills att just denna grupp var klar och färdig vaccinerad.

Sedan bar det iväg till gymmet Palma.Birgitta
*Kära prenumerant! Ibland hamnar nyhets breven i skräpposten, så titta där om ni inte fått något mail. Eller lägg till vår emailadress i er kontaktlista för att undvika att det sker.:

info@mallorcabloggochpodd.se

49 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page